Cara Membuat Tuntutan Insurans Motor
Ikuti Langkah-Langkah Di Bawah Untuk Tuntutan
Nombor Bebas Tol & Butiran Bengkel

No Bebas Tol (24 Jam)
1800-88-1033

Towing Percuma

24 Jam x 7 Hari - Towing Kemalangan di seluruh Negara

24 Jam x 7 Hari - Towing Kerosakan di seluruh Negara

Bengkel Panel

Di Seluruh Negara - Semua Negeri Malaysia

* Bengkel Panel Cermin Sama seperti Bengkel Panel *

No Bebas Tol (24 Jam)
03-7628 3822 / 03-7841 5660

Towing Percuma

24 Jam x 7 Hari - Towing Kemalangan di seluruh Negara

24 Jam x 7 Hari - Towing Kerosakan di seluruh Negara

Bengkel Panel

Di Seluruh Negara - Semua Negeri Malaysia

* Bengkel Panel Cermin Sama seperti Bengkel Panel *

No Bebas Tol (24 Jam)
1800-88-6491

Towing Percuma

24 Jam x 7 Hari - Towing Kemalangan di seluruh Negara

24 Jam x 7 Hari - Towing Kerosakan di seluruh Negara

Bengkel Panel

Di Seluruh Negara - Semua Negeri Malaysia

No Bebas Tol (24 Jam)
1800-88-3833

Towing Percuma

24 Jam x 7 Hari - Towing Kemalangan di seluruh Negara

24 Jam x 7 Hari - Towing Kerosakan di seluruh Negara

Bengkel Panel

Di Seluruh Negara - Semua Negeri Malaysia

* Bengkel Panel Cermin Sama seperti Bengkel Panel *

No Bebas Tol (24 Jam)
1800-88-5005

Towing Percuma

24 Jam x 7 Hari - Towing Kemalangan di seluruh Negara

24 Jam x 7 Hari - Towing Kerosakan di seluruh Negara

Bengkel Panel

Di Seluruh Negara - Semua Negeri Malaysia

* Bengkel Panel Cermin Sama seperti Bengkel Panel *

No Bebas Tol (24 Jam)
1800-22-2262

Towing Percuma

24 Jam x 7 Hari - Towing Kemalangan di seluruh Negara

24 Jam x 7 Hari - Towing Kerosakan di seluruh Negara

Bengkel Panel

Di Seluruh Negara - Semua Negeri Malaysia

No Bebas Tol (24 Jam)
1300-88-0988

Towing Percuma

24 Jam x 7 Hari - Towing Kemalangan di seluruh Negara

24 Jam x 7 Hari - Towing Kerosakan di seluruh Negara

Bengkel Panel

Di Seluruh Negara - Semua Negeri Malaysia

* Bengkel Panel Cermin Sama seperti Bengkel Panel *

No Bebas Tol (24 Jam)
1-300-881-238

Towing Percuma

24 Jam x 7 Hari - Towing Kemalangan di seluruh Negara

24 Jam x 7 Hari - Towing Kerosakan di seluruh Negara

Bengkel Panel

Di Seluruh Negara - Semua Negeri Malaysia

* Bengkel Panel Cermin Sama seperti Bengkel Panel *

No Bebas Tol (24 Jam)
1300-880-881

Towing Percuma

24 Jam x 7 Hari - Towing Kemalangan di seluruh Negara

24 Jam x 7 Hari - Towing Kerosakan di seluruh Negara

Bengkel Panel

Di Seluruh Negara - Semua Negeri Malaysia

* Bengkel Panel Cermin Sama seperti Bengkel Panel *

No Bebas Tol (24 Jam)
1800-888-788

Towing Percuma

24 Jam x 7 Hari - Towing Kemalangan di seluruh Negara

24 Jam x 7 Hari - Towing Kerosakan di seluruh Negara

Bengkel Panel

Di Seluruh Negara - Semua Negeri Malaysia

* Bengkel Panel Cermin Sama seperti Bengkel Panel *

No Bebas Tol (24 Jam)
1800-22-8863

Towing Percuma

24 Jam x 7 Hari - Towing Kemalangan di seluruh Negara

24 Jam x 7 Hari - Towing Kerosakan di seluruh Negara

Bengkel Panel

Di Seluruh Negara - Semua Negeri Malaysia

* Bengkel Panel Cermin Sama seperti Bengkel Panel *

No Bebas Tol (24 Jam)
1300-88-6222

Towing Percuma

24 Jam x 7 Hari - Towing Kemalangan di seluruh Negara

24 Jam x 7 Hari - Towing Kerosakan di seluruh Negara

Bengkel Panel

Di Seluruh Negara - Semua Negeri Malaysia

* Bengkel Panel Cermin Sama seperti Bengkel Panel *
Senarai Dokumen Tuntutan